ORGEL MENSINGEWEER

 

Voor liefhebbers is het mogelijke het orgel te Mensingeweer te bespelen. Hiervoor gelden dezelfde condities als bij het Hinsz-orgel te Leens. Het maken van afspraken gaat ook op dezelfde wijze. Zie hiervoor het menu-item ‘Bespelen Hinsz-orgel’

Het Schnitger-orgel in de Michaëlkerk te Mensingeweer

Het orgel werd in 1698 gemaakt door Arp Schnitger voor de Petruskerk van Pieterburen. Het instrument kreeg, ŕnders dan op de ontwerptekening van schrijnwerker Allert Meijer, de fa?ade van een loos rugpositief en een rijk bewerkte balustrade. In 1704 voegde Johan Radeker een aangehangen pedaal toe.
In 1773 werd door A.A. Hinsz de windlade met kort octaaf vervangen door een nieuwe lade met volledig groot octaaf; de dispositie werd uitgebreid met een Fluit 4 vt. De bas/discantdeling van de Sexquialter werd opgeheven. C-E van de Praestant 8 vt, tot dan toe gecombineerd met de Holpijp 8 vt, kreeg eigen (gedekte) metalen pijpen. In 1867 werd het in die tijd gebrekkig geworden instrument gemoderniseerd door Nicolaas Anthonie Gerhardus Lohman, waarbij de Sexquialter 2-3 st. werd vervangen door een Viola di Gamba 8 vt discant en de Mixtuur 3-4-5 st. door een Salcionaal 4 vt bas/discant. Het groot octaaf van de laatste stem werd gecombineerd met dat van de Fluit 4 vt.
In 1901 ging het orgel voor 400 gulden naar Mensingeweer. (Het loze rugpositief en de balustrade bleven te Pieterburen.) W.K Beukema maakte toen een nieuwe magazijnbalg. In 1912 werd met eenvoudige middelen een loos rugwerkje gemaakt dat bij de kerkrestauratie van 2003 werd verwijderd.
In 2010-2011 onderging het orgel een integrale restauratie naar de toestand van 1901 door Mense Ruiter Orgelmakers b.v. uit Zuidwolde, met Stef Tuinstra als adviseur. Alleen de tremulant werd gereconstrueerd.

Dispositie:

Manuaal (C-c’’’):

Praestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Viool di gamba 8 vt Discant
Fluit 4 vt
Salcionaal 4 vt Bas/Discant
Trompet 8 vt Bas/Discant

Pedaal (C-d’):
aangehangen

Nevenregister:
Windlosser (sinds 2011 voor de tremulant)

Windvoorziening: magazijnbalg
Winddruk: 65.5 mm waterkolom
Toonhoogte: een halve toon boven normaal
Stemming: bijna evenredig zwevend naar Stef Tuinstra